Home pageΟ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 29.11.2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 47548/Α2/Β/00/0298 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ''ARROW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και δ.τ. ΄΄ARROW Technologies s.a.΄΄ καθώς επίσης και η αριθμ. 17/14036/29.11.2000 απόφαση του νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 021/6.10.2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Σταύρου Ρουμανικολού.


Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος:΄΄ARROW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και δ.τ. ΄΄ARROW Technologies S.A.΄΄
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης Λ.Νίκης 3.
Σκοπός είναι: α) η παραγωγή, η υλοποίηση, η εμπορία, η παροχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας και ειδικότερα: το Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software). β ) Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Electronic Commerce). γ) Διαδικτύου και Παγκοσμίου Ιστού (Internet &World Wide Web), δ) Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer), ε) Διαχείρισης Καινοτομίας (Innovation Managment), ζ) εκπαιδευτικού υλικού τεχνολογίας και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε νέες τεχνολογίες, η) Τεχνολογικών επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων μάρκετινγκ (Technology business and marketing plans), θ) Ευρωπαϊκών και Εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν τεχνολογία της πληροφορίας (Information Technology) και καινοτομία (Innovation).
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών.
Μετοχικό Κεφάλαιο - Τρόπος καταβολής: Τα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές 20.000.000 σε μετρητά.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: 80.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.
Εταιρική χρήση:Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2001.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία αυτών : Από 3 έως 7 μέλη με διετή θητεία.
Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβούλου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
Εκπροσώπηση της εταιρείας: Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο τ8 του Κ.Ν.21.8/20 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" από το Διοικητικού συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:
1. Γεώργιος Βακάρος του Δημητρίου κάτοικος Πλαγιαρίου Θεσ/νίκης, Α.Δ.Τ. Ρ188952
2. Σωτήριος Βακάρος του Δημητρίου, κάτοικος Θεσ/νίκης Πρ Κορομηλά 17, Α.Δ.Τ. Ν428381
3. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, κάτοικος Καρδίας Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Τ.1896071
Ελεκτές:
Τακτικοί:
1. Σάββας Βασιλειάδης ,αριθμός αδείας Ο.Ε. 0397/1419/.
2. Αθανάσιος Παπαγεωργίου αριθμός αδείας Ο.Ε.0383/14668.
Αναπληρωματικοί:
1. Περικλής Λομιτρανίδης, αριθμός αδείας Ο.Ε. 0398/14321
2. Χρύσάφης Βουρουτζής, αριθμός αδείας Ο.Ε.0392/13178


Θεσσαλονίκη,29 Νοεμβρίου 2000
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ